06 1393 6399 [email protected]

IB-aangifte

IB-aangifte

Elke particulier dient jaarlijks voor 1 april zijn aangifte inkomstenbelasting in te dienen bij de Belastingdienst. Wilt u voordeel behalen uit aftrekposten en ziet u op tegen het invullen van de IB-aangifte en het uitzoekwerk, schakel dan boekhouder Haarlem in. Voor 75 euro exclusief BTW vult boekhouder Haarlem uw aangifte Inkomstenbelasting deskundig in.

Boekhouder Haarlem kan u helpen met uw IB-aangifte

Boekhouder Haarlem kan u helpen met uw IB-aangifte

Boekhouder Haarlem verzorgt uw aangifte Inkomstenbelasting  voor vaste prijs van 75 euro exclusief BTW per persoon.. Indien u gezamenlijk aangifte doet met uw partner (kosten 50 euro exclusief BTW) is dit tarief in totaal  €125, exclusief BTW voor deze twee aangiften.

Wat u kunt aftrekken van de IB-aangifte is in de eerste plaats erg afhankelijk van uw situatie. Enige voorbeelden:

 • Uitgaven voor ziekte en invaliditeit:
 •  premies voor het ziekenfonds of ziektekostenverzekering
 •  uitgaven voor medische hulp, medicijnen, huisapotheek en hulpmiddelen
 • uitgaven voor vervoer van een zieke of invalide (naar arts of ziekenhuis,ambulancevervoer, extra vervoerskosten door ziekte of invaliditeit)
 • reiskosten voor ziekenbezoek
 • uitgaven voor dieet op doktersvoorschrift
 • uitgaven voor extra gezinshulp
 • extra uitgaven voor kleding en beddengoed
 • rente van schulden voor ziektekosten van vóór 2001
 • vast bedrag bij arbeidsongeschiktheid of chronische ziekte van uzelf en of uw fiscale partner
 • vast bedrag bij chronische ziekte van uw kinderen die jonger dan 27 jaar waren
 • Bepaalde uitgaven voor bevalling en kraamhulp
 • Bepaalde uitgaven voor adoptie

 

 

 • Overig

  uitgaven voor begrafenis of crematie (van uzelf, uw fiscale partner of kind jonger dan 27 jaren)

 • premie uitvaartverzekering
 • giften goede doelen
 •  betaalde begrafenisrechten

  Indien eigen woning:

 • Huidige WOZ waarde
 • Betaalde rente van de hypotheek
 • Betaalde kosten voor “oversluiting” of andere gemaakte kosten

 

 Schulden

Heeft u bezittingen en ook schulden, dan kunt u deze wellicht ook aftrekken van uw bezittingen in box 3. Dit kan vanaf een 2900 euro en bij twee fiscale partners is dit 5800 euro. Schulden die u hierbij kunt meerekenen zijn:

 •  de hypotheekschuld, als de tweede woning niet in box 1 valt. .
 •  doorlopende kredieten en roodstand bij de bank
 •  studieschulden
 •  erfbelasting die u nog schuldig bent en bijbehorende rente

 

Boekhouder Haarlem gezocht voor uw IB-aangifte?