06 1393 6399 [email protected]nl

Eenmanszaak-boekhouding

Onder de ZZP’er is de eenmanszaak-boekhouding de meest gebruikte vorm van ondernemen. De Eenmanszaak is makkelijk op te richten (KvK) en kent zeker voor de ZZP’er als starter vele fiscale voordelen. De ZZP’er heeft recht op MKB-winstvrijstelling en als de ZZP’er meer dan 1225 uur per jaar aan zijn onderneming werkt dan heeft de ZZP’er ook recht op

 • zelfstandigenaftrek
 •  startersaftrek.
 • MKB-winstvrijstelling
 • evt. meewerkaftrek
 • evt dotatie aan de fiscale oudedagsreserve (FOR)

Aansprakelijkheid

De ZZP’er is wel hoofdelijk aansprakelijk met zijn gehele vermogen, ook met zijn privé vermogen (eigen woning, boot, tweede auto etc.) voor alle schulden van zijn bedrijf. U valt met de administratie van de eenmanszaak onder de Inkomstenbelasting.

Indeling eenmanszaak-boekhouding

 • Open een zakelijke bankrekening
 •  Koop een ordner en voeg vier tabbladen toe met de namen: bank, kas, verkopen en inkopen (nog te betalen)

Eenmanszaak boekhouding

Een ordner met een aantal tabbladen houdt uw boekhouding en administratie overzichtelijk

 •  Koop een kasboek bij de boekhandel
 •  Stop de bankafschriften met daarachter de betaalde nota’s achter het mapje bank (idem voor kas)
 •  De ontvangen facturen mag u ook achter de bank/ kas stoppen, maar draai nog een extra verkoopfactuur uit en stop die op eenvolgende nummervolgorde achter het mapje verkoopfacturen (dus nummer 1,2,3 en niet 1,10,2,6!)
 •  Betaal uw privé-uitgaven (loterij, huur) van privérekening
 •  Lever apart alle verkoopfacturen op nummervolgorde aan
 •  Voeg alle betaalde facturen achter het desbetreffende bankafschrift

 

Eenmanszaak boekhouding in Haarlem?