06 1393 6399 [email protected]

Werkwijze Boekhouder

Werkwijze Boekhouder

Hieronder geeft Boekhouder Haarlem een opsomming van gegevens mbt de werkwijze. Het is info die Boekhouder Haarlem van de ZZP’en MKB’er nodig heeft om uw administratie en aangiften optimaal te kunnen doen. U kunt deze info overhandigen, opsturen en/of mailen naar Boekhouder Haarlem.

 • Algemene vragen aan uw boekhouder en permanente (kopie) stukken
 • Bankafschriften met bijbehorende (inkoop)facturen
 • Aanslagen en  aangiften en correspondentie Belastingdienst (IB, OB, VpB)
 • Ook nog niet betaalde/ontvangen kopie (inkoop)facturen
 • Contant betaalde bonnen (en eventueel kasboek)

U kunt de administratie sinds 2014 ook online aanleveren bij wue boekhouder. Dit is vrij simpel. U heeft alleen een scanner nodig en een emailverbinding.

Werkwijze Boekhouder

Algemeen

 1. Naam en adresgegegevens en ook telefoonnummers en tevens uw e-mail
 2. Kopie paspoort/rijbewijs
 3. Pdf kamer van koophandel
 4. Firmacontract
 5. Kopie jaarrekening vorige jaren
 6. aangifte Inkomstenbelasting oude jaren
 7. Kopie oude aangiften Omzetbelasting
 8. Var-verklaring

Bewijsstuk

 1. Huur / verhuurovereenkomsten
 2. Leasecontract
 3. Lening aankoop auto en/of andere inventaris

Financiering

 1. Leningovereenkomsten zzp’er
 2. Kredietovereenkomst Bank
 3. Hypotheekakte
 4. Lease-overeenkomst

Verzekering en pensioen

 1. Overzicht verzekering (zakelijk en prive)
 2. Pensionovereenkomsten
 3. AOV-verzekering

Fiscaal

Werkwijze Boekhouder

 1. Controlerapport Belastingdienst
 2. Fiscaal nummer van u en uw echtgenote
 3. Geboortedata en namen van uw kinderen
 4. Eigen woning, hypotheekrente, woz-waarde

 

Boekhouder-Haarlem gezocht als ZZP’er in of dichtbij Haarlem?