06 1393 6399 [email protected]

Driehuis boekhouder

 • Driehuis boekhouder is allround specialist op financieel en ZZP gebied.
 • Het is onze passie de zzp’er optimaal te laten profiteren van het comfort dat wij bieden.
 • Driehuis-boekhouder is toegesneden op het persoonlijke belang van de zzp’er.
 • Driehuis boekhouder is volledig transparant. Onze klanten en wij weten wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar mogen verwachten.

Vaste prijs bij Driehuis boekhouder

Driehuis-boekhouder heeft een vaste prijs. Voor slechts 80 euro per maand excl BTW verzorgen wij

 • de balans- en winst en verliesrekening,
 • Het grootboek,
 • De crediteuren,
 • De debiteuren,
 • de bank(en),
 • De aangifte omzetbelasting,
 • de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting,
 • kortom De ZZP-boekhouding voor een bedrag dat ver onder de accountants tarieven ligt
 • Wij sturen geen onverwachte facturen.

Driehuis boekhouder

Mens achter de zzp’ er

U bent klaarwakker. Voor de prijs van 80 euro excl BTW per maand verzorgt Driehuis boekhouder uw complete administratie, bovendien is Driehuis-boekhouder zeven dagen per week, twaalf uur per dag (ook na 17.00 en in het weekend) bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

 • Driehuis-boekhouder kijkt naar de mens achter de ondernemer.
 • Bij ons bent u geen nummer
 • U krijgt persoonlijk advies-op-maat.
 • Bent u startende zzp’er?
 • Wij zijn de specialist en helpen u graag.
 • Wij zijn uw vertegenwoordiger bij de belastingdienst. Het is ons doel u met inachtneming van de wettelijke regels zo weinig mogelijk belasting te laten betalen.
 • De door ons geleverde administraties voldoen aan alle eisen die door de belastingdienst zijn gesteld.

Uw mond is nog niet dicht of hij valt weer open van verbazing. Doet Driehuis-boekhouder dit allemaal voor mij? JA, dit doet Driehuis-boekhouder allemaal voor u!

Wat wordt er van u verwacht

1. Open een zakelijke bankrekening

2. Koop een ordner en voeg vier tabbladen toe met de namen: bank, kas, verkopen en inkopen (nog te betalen)

Driehuis boekhouder

 

3. Koop een kasboek bij de boekhandel

4. Stop de bankafschriften met daarachter de betaalde nota’s achter het mapje bank (idem voor kas)

5. De ontvangen facturen mag u ook achter de bank/ kas stoppen, maar draai nog een extra verkoopfactuur uit en stop die op eenvolgende nummervolgorde achter het mapje verkoopfacturen (dus nummer 1,2,3 en niet 1,10,2,6!)

6. Betaal uw privé-uitgaven (loterij, huur) van privérekening

7. Lever apart alle verkoopfacturen op nummervolgorde aan

8. Voeg alle betaalde facturen achter het desbetreffende bankafschrift

9. Houd alle nog te betalen facturen onder een apart mapje

10. Lever een kopie van oude aangiften Omzetbelasting aan

11. Lever een kopie van oude aangiften IB aan

12. VAR

13. Lever uw wachtwoorden voor digitale aangifte aan

U bent op zoek naar dé Driehuis boekhouder maar wil eerst een gratis kennismakingsgesprek.