06 1393 6399 [email protected]

Administratiekantoor Haarlem

 • Wij zijn allround specialist op administratie en ZZP gebied.
 • Het is onze passie de zzp’er optimaal te laten profiteren van het comfort dat wij bieden.
 • Administratiekantoor-Haarlem is toegesneden op het persoonlijke belang van de zzp’er.
 • Wij zijn transparant. Onze klanten en wij weten wat we aan elkaar hebben en wat we van elkaar mogen verwachten.

Prijs administratiekantoor Haarlem

Administratiekantoor Haarlem heeft een vaste administratie prijs. Voor slechts 80 euro per maand excl BTW verzorgen wij

 • uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • bij het aanvragen van een btw-nummer.
 • een VAR-verklaring bij de
  belastingdienst aan.
 • de balans- en winst en verliesrekening,
 • het grootboek,
 • de crediteuren,
 • en ook de debiteuren,
 • de bank(en),
 • de aangifte omzetbelasting,
 • de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting,
 • Verzorgen -indien mogelijk- ook uitstel van aangifte.
 • En we kunnen tevens schattingen maken voor inkomstenbelasting.
 • Wij controleren ook de opgelegde aanslagen.
 • kortom Administratiekantoor Haarlem doet de complete administratie voor een bedrag dat ver onder de accountants tarieven ligt.
 • En wij sturen natuurlijk ook geen onverwachte facturen.

De belastingaangiften regelen is voor u als ondernemer tijdrovend en soms zelfs hoofdbrekend. Onze adviseurs kunnen deze last voor u uit handen nemen. En uw belastingaangiften regelen. Terwijl zij dit doen zullen ze uiteraard ook letten of u gebruik maakt van de voor u beschikbare fiscale aftrekposten en regelingen.

Onze dienstverlening is erop gericht naheffingen, navorderingsaanslagen, rentes en boetes te voorkomen. Niemand wil geconfronteerd worden met meer kosten dan noodzakelijk.

.

Administratiekatoor Haarlem

Administratie ZZP’er

Voor de prijs van 80 euro excl BTW per maand verzorgen wij uw complete administratie, Bovendien is Administratiekantoor-Haarlem zeven dagen per week, twaalf uur per dag (ook na 17.00 en in het weekend) bereikbaar om uw vragen te beantwoorden.

Administratie kantoor Haarlem

 • kijkt naar de mens en naar de ondernemer.
 • Bij ons bent u geen nummer
 • Wijn transparant
 • met een hoge mate van professionaliteit
 • U krijgt persoonlijk advies-op-maat.
 • Bent u startende zzp’er?
 • Wij zijn de specialist en helpen u graag.

Wij zijn uw vertegenwoordiger bij de belastingdienst. Het is ons doel u met inachtneming van de wettelijke regels zo weinig mogelijk belasting te laten betalen. De door ons geleverde administraties voldoen aan alle eisen die door de belastingdienst zijn gesteld.

En wij geven u antwoord op de vragen

 • Hoeveel opdrachtgevers heb ik nou precies nodig?
 • Gaat de Wet DBA nog in en zo ja per wanneer?
 • Mag ik mijn vrouw ook een arbeidsbeloning toekennen of is meewerkaftrek gunstiger?
 • Moet ik de auto nu op de zaak zetten of privé houden?
 • En hoe zit dat met de zakelijk gereden kilometers die ik dan mag aftrekken?
 • Wanneer heb ik ook recht op zelfstandigenaftrek?
 • En hoeveel jaar heb ik recht op de startersaftrek?
 • En hoeveel geld/percentage van de omzet moet ik reserveren voor de aanslag Inkomstenbelasting?

 

Tips voor uw administratie als ZZP’er?

 • Open een zakelijke bankrekening
 • Koop een ordner en voeg vier tabbladen toe met de namen: bank, kas, verkopen en inkopen (nog te betalen)

Een ordner met een aantal tabbladen houdt uw boekhouding en administratie overzichtelijk

 • Koop een kasboek bij de boekhandel
 • Stop de bankafschriften met daarachter de betaalde nota’s achter het mapje bank (idem voor kas).
 • De ontvangen facturen mag u ook achter de bank/ kas stoppen. Maar draai ook nog een extra verkoopfactuur uit. En stop die op eenvolgende nummervolgorde achter het mapje verkoopfacturen (dus nummer 1,2,3 en niet 1,10,2,6!).
 • Betaal uw privé-uitgaven (loterij, huur) van privérekening.
 • Lever apart alle verkoopfacturen op nummervolgorde aan.
 • Voeg alle betaalde facturen achter het desbetreffende bankafschrift.
 • Houd alle nog te betalen facturen onder een apart mapje.
 • Lever een kopie van oude aangiften Omzetbeasting aan.
 • Lever tevens ook een kopie van oude aangiften IB aan.
 • VAR-verklaring.
 • En lever uw wachtwoorden voor digitale aangifte aan.

Omzetbelasting bij administratiekantoor Haarlem

 • Wij verzorgen ook elk kwartaal uw aangifte omzetbelasting. En de werkzaamheden die wij voor de zzp’ er verrichten zijn:
 • Ophalen en verwerken van uw boekhouding.
 • Opstellen BTW-aangifte en ook het bespreken met u.
 • Indienen BTW-aangifte.
 • Boeken van evt privé-gebruik auto van de zaak en telefoon en bijtelling diners etc.
 • Check of evt. de KO regeling van toepassing is.
 • Bij afwijking van de BTW en/of correctie een suppletie omzetbelasting indienen.

Jaarrekening bij administratiekantoor Haarlem

De ZZP’ er is niet verplicht een jaarrekening te deponeren of af te nemen. U heeft in principe genoeg aan de balans- en winst- en verliesuitdraai uit ons boekhoudpakket. Wilt u toch een jaarrekening dan kost u dat 320 euro excl BTW extra. Wat dienen wij te verzorgen mbt de jaarrekening

 • Verwerken van uw zzp-administratie
 • Overleggen over vraagposten
 • Overloopposten mbt de balans per 31-12 opvoeren
 • Fiscale voordelen analyseren en na overleg wel of niet toepassen
 • Afschrijvingen verwerken
 • Balans en winst en verliesrekening maken
 • Toelichting jaarrekening opstellen
 • Kengetallen -percentages mbt liquiditeit en solvabiliteit- berekenen

 

Administratiekantoor Haarlem

Contact als ZZP’er

 • U bent op zoek naar Administratiekantoor Haarlem maar wil eerst een gratis kennismakingsgesprek. Dat kan.
 • Tel. 06 1393 6399
 • En/of  [email protected]
 • Volg ook nog onze tips op Facebook
 • En bekijk tevens onze filmpjes op You Tube
 • En/of netwerk met ons op LinkedIn