Boekhouder Haarlem

Boekhouder Haarlem

Zoekt u een betaalbare boekhouder die zeven dagen per week bereikbaar is. Boekhouder Haarlem staat elke dag klaar voor de ZZP’er omdat hij weet dat een zelfstandige graag ook na 17.00 uur of in het weekend wil afspreken. Bijkomend voordeel: als administartiekantoor spreken wij vooraf met u een vaste jaarprijs af en heeft een haal- en breng service. Wij halen en brengen de zzp-boekhouding bij de ZZP’er.

Haarlem-boekhouder

 •  service,
 • kwaliteit,
 • ervaring
 • persoonlijk contact
 • tegen een betaalbare prijs.

Start als ZZP’er met Boekhouder Haarlem

Wij zijn administratiekantoor Haarlem en hebben twintig jaar ervaring met de administratie van de ZZP’er. Wij nemen u alle zorgen van het voeren van een administratie uit handen, zodat u zich kunt richten op datgene waar u geld mee verdient: uw eigen onderneming.

De praktijk leert dat het vaak voordeliger is om uw zzp-administratie aan Boekhouder Haarlem uit te besteden. Sterker: u bespaart zelfs kosten door uw administratie uit te besteden. Boekhouder Haarlem is door zijn jarenlange ervaring ook snel in het doorzien van situaties en -zeker in vergelijking met een accountant- relatief goedkoop. Wij houden al administraties bij vanaf 80 euro per maand exclusief BTW en wij sturen geen onverwachte facturen.

Voordeel: als u uw zzp-administratie aan Boekhouder-Haarlem uitbesteedt heeft u tijd om meer klussen (lees: omzet) te boeken. Een win-win-situatie derhalve.

 

Boekhouder Haarlem

 

Boekhouder-Haarlem, hét adres voor de ZZP’er

Wat kan boekhouder-Haarlem voor de ZZP’er doen:

 • de administratie ophalen en brengen
 • persoonlijk advies geven, al uw vragen beantwoorden
 • uw boekhouding bestaande uit crediteuren, debiteuren, bank, kas verzorgen.
 • het opstellen van balans & winst-verliesrekening
 • het indienen van de aangifte omzetbelasting
 • Het in dienen van de aangifte inkomstenbelasting.
 • Het verzorgen van de aangifte IB van uw partner
 • Boekhouder Haarlem geeft u de keus om de administratie in een ordner of online aan te leveren
 • Als u zelf uw boekhouding wilt bijhouden, kan Boekhouder Haarlem u advies geven en helpen bij de inrichting daarvan.

 Online boekhouden boekhouder-Haarlem

De maatschappij verandert en Boekhouder Haarlem verandert mee. U heeft daarom ook de mogelijkheid om uw administratie online (via email) aan te leveren.

Maak een aantal mapjes op uw PC

 • Map Bank
 • Map kas
 • Map verkoopfacturen
 • Map kilometers
 • Map gewerkte uren

Plaats in deze mappen uw facturen en/of de PDF’s van de bankafschriften en mail deze naar Boekhouder Haarlem.

Na verwerking van uw boekhouding, bellen wij u en nemen de administratie door. Daarna dienen wij de aangifte omzetbelasting in.

 

Box 3-info aanleveren bij Boekhouder Haarlem

Aan het einde van het boekjaar stellen wij de balans op en verzorgen wij uw aangifte IB- Inkomstenbelasting. Als u vermogen heeft heeft ontvangen wij graag het volgende.

 

Box 1

 • Jaaropgave van 2015 van uw werkgever of uitkeringsinstantie
 • WOZ waarde eigen huis per 1 januari 2015
 • jaarafrekening hypotheek rente en schuld hypotheek per 31 december 2015
 • evt ontvangen of betaalde aimentatie / lijfrenten

 

Box 3

 • Bezit op 1 januari 2015:
 • bank- / giro- / spaartegoed
 • aandelen / obligaties (jaaropgave bank)
 • geld in kas
 • overige onroerende zaken ( niet de eigen woning)
 • spaarloon / premiespaarregeling/ winstdelingsregeling
 • groene beleggingen
 • Tante agaathbelegging
 • Niet zakelijke schulden op 1 januari
 • evt nog de schuld studiefinancieringschulden hypotheek overige onroerende zaken ( zijnde niet de eigen woning)

 

Betrouwbare vastlegging bij Boekhouder Haarlem

Door uw ZZP-boekhouding door Boekhouder Haarlem te laten verzorgen, zorgt u dat uw financiën betrouwbaar zijn vastgelegd. Dat geeft een lekker en vrij gevoel.

 • Aan de hand van uw data analyseren wij uw omzet, kosten en winst
 • en geven wij advies-op-maat
 • om ook in de toekomst uw bedrijf financieel gezond te houden.
 • Wij schetsen u aan de hand van uw cijfers info en overzichten waarop u de juiste beslissingen kunt nemen m.b.t. investeringen en of kostenbesparing.

Balans en Winst en verliesrekening

Boekhouder Haarlem neem aan het einde van het jaar uw balans en winst en verliesrekening met u door.

Veel ZZP’ er willen hulp bij het lezen van de balans,

 • wat betekent nettowinst,
 • wat is het belastbaar inkomen,
 • waarover betaal ik belasting.
 • Op al die vragen krijgt u antwoord.

Uit de balans en winst en verlies kunt u ook afleiden hoe u in de toekosmt een investering het beste kunt financieren.

Wat staat er op de balans?

Daarop ziet u een debetzijde –rechts- en een creditzijde -links. Aan de debetzijde staat uw bezit, de inventaris na afschrijving, uw positieve banksaldo, vorderingen op debiteuren, evt een vordering omzetbelasting.

Credit –links- staat uw eigen vermogen, uw schulden op lange termijn en korte termijn. Op lange termijn zijn bv financieringen voor activa als een auto of inventaris, schulden op korte termijn zijn crediteuren en evt een schuld bij de bank.

Heeft u een schuld qua omzetbelasting dan staat die uiteraard ook credit.

 

Winst- en verliesrekening

Hierop staat uw omzet excl BTW en hierop staan uw kosten excl BTW, ook de afschrijvingen op inventaris staan hierop. Aan het einde rolt uw nettowinst hieruit. Deze wordt meegenomen in uw winstaangifte en hier gaat als u aan de voorwaarden voldoet, zelfstandigenaftrek vanaf.

 

Aangifte inkomstenbelasting

Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting.  U wilt zo min mogelijk belasting betalen, maar wel de wettelijke regels in acht nemen, wij kennen die regels. Wij zorgen ervoor dat uw IB-aangifte goed ingevuld wordt en nemen de aftrekposten die van toepassing zijn.

 • Aftrekbare kosten ondernemers
  In principe zijn alle zakelijke kosten aftrekbaar, dit kunnen huisvestingskosten, verkoopkosten, rentekosten, vervoerskosten zijn.
 •  Afschrijving
 • Investeert u voor meer dan 450 euro excl BTW in een bedrijfsmiddel dan wordt dit middel geactiveerd en dient u hierover af te schrijven.
 • Dit komt ten laste van uw winst en verliesrekening.
 • Zelfstandigenaftrek
  Heeft u minimaal 1225 uur voor uw zaak gewerkt, en 50% van uw arbeidstijd aan uw bedrijf besteed.
  U moet wel het urencriterium halen.
 • Startersaftrek is een verhoging van de zelfstandigenaftrek gedurende drie jaar, totdat Rutte dit aanpast. Het urencriterium is van toepassing.
 • MKB winstvrijstelling

Boekhouder-Haarlem,  ZZP-boekhouder of administratiekantoor gezocht ?

Boekhouder Haarlem
4.34 (86.88%) 32 votes